Our People

Saxena.Anurag

Anurag Saxena

Partner

Anurag Saxena is a partner with ISG Robotic Process Automation.